Lysá nad Labem – Litol

Vzdělanost je schopnost rozumět jiným. J. W. Goethe

  • je malou „rodinnou“ školou pro žáky 1. stupně s příznivým klimatem v klidném prostředí okrajové části Lysé nad Labem
  • navštěvuje ji okolo stovky dětí převážně z Litole, ale i jiných spádových oblastí
  • každý ročník má samostatnou třídu
  • po pátém ročníku přechází žáci do spádové ZŠ B. Hrozného nebo jiné ZŠ podle volby, úspěšní žáci se studijními předpoklady také na okolní víceletá gymnázia
skola_243
 • od 1. září 2007 probíhá výuka podle vlastního vzdělávacího programu
 • samostatná výuka anglického jazyka u nás dlouhodobě začínala již od 3. ročníku, ve školním vzdělávacím programu je výuka anglického jazyka ještě rozšířena
 • má zkušený, stabilizovaný a 100% kvalifikovaný učitelský sbor včetně výuky jazyků
 • nabízí dětem široké možnosti uplatnění v kroužcích, které žáci v hojné míře využívají (výtvarný, keramika, divadelní, sportovní hry, florbal, tanečky, stolní tenis)
 • má režim vymezený provozním řádem, který se snaží zohledňovat věk a potřeby dětí
 • disponuje velmi kvalitním materiálním zázemím
 • pořádá každoročně řadu atraktivních akcí pro děti
 • závěry všech provedených kontrol Českou školní inspekcí od znovuotevření školy v r. 1991 uvádí celkově nadprůměrnou a příkladnou úroveň