Lysá nad Labem – Litol

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Z Á K L A D N Í   Š K O L A   T. G. M A S A R Y K A

Litol – Palackého 160, 289 22 Lysá  nad  Labem

 • 325 561 119, 603 87 35 35 : zslitol@seznam.cz

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

jsme rádi, že jste se rozhodli zapsat Vaše dítě do první třídy naší školy a zasíláme Vám  základní informace. Třídní učitelkou v 1. třídě bude paní učitelka Mgr. Ilona Elišková.

S předstihem si Vás dovolujeme informovat, co bude Vaše dítě mimo jiné v 1. třídě potřebovat:

 • penál (pastelky, tužku)
 • bačkory s pevnou patou
 • cvičební úbor (cvičky, kraťasy, tepláky, tričko) v látkovém sáčku
 • malý kufřík (cca 23 x 35 cm) na výtvarné potřeby a v něm: tempery, vodové barvy, 2 štětce – plochý a kulatý, kelímek, modelínu (ne Play-Doh), ochranný igelit na lavici, voskovky, černou fixu, ochranný oděv

Především oděvy a obuv by měly být (pokud je to možné), označeny jménem nebo značkou.

Paní učitelka Vám na začátku školního roku sdělí, kdy si mají děti potřeby přinést.

 

Těšíme se na spolupráci a věříme, že naším společným zájmem a snahou bude usnadnit Vašemu dítěti začátek školní docházky. Veďte proto své dítě důsledně k tomu, aby:

 • umělo pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se
 • se chovalo slušně a ohleduplně k ostatním dětem
 • respektovalo dospělé osoby, běžné normy chování a hodnotový systém
 • dodržovalo základní hygienické návyky včetně pohybu venku a dostatečného spánku
 • alespoň 10 – 15 minut soustředěně vykonávalo činnosti (kreslení, skládání stavebnice atd.)
 • bylo schopné soustředěně poslouchat předčítání krátkých pohádek, sledovalo v omezené míře pouze dětem přiměřené televizní programy a hrálo neagresivní počítačové hry

 

Do září je ještě dostatek času se při činnostech s dětmi zaměřit na ty oblasti, ve kterých tušíte, že by se mohly objevit případné problémy (např. grafomotorika, pozornost, výslovnost atd.). V žádném případě nestrašte děti školou větami typu: „Počkej, ve škole uvidíš!“

 

Zahájení školního roku 2021/22 bude ve středu 1. září 2021 od 8.00 hod., kdy bude  možné  přihlásit dítě do školní družiny a jídelny. Děti si s sebou 1. den nenosí nic (mohou mít školní brašničku – jako správní školáci!).

V prvních dnech vyučování budou mít děti v 1. třídě kvůli adaptaci na nové prostředí pravděpodobně zkrácené vyučování.  

Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl ke dni 31. 7. 2021 vzdát funkce ředitele, je možné, že Vám budou novým vedením školy před začátkem školního roku sděleny ještě další informace.  

S pozdravem

 

Mgr. Petr Eliška, ředitel školy a učitelé ZŠ TGM v Litoli