Lysá nad Labem – Litol

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

jsme rádi, že jste se rozhodli zapsat Vaše dítě do první třídy naší školy a zasíláme Vám základní informace.

Třídní učitelkou v 1. třídě bude paní učitelka Mgr. Magdaléna Hladíková.

S předstihem si Vás dovolujeme informovat, co bude Vaše dítě mimo jiné v 1. třídě potřebovat:

– bačkory s pevnou patou, malý ručník

– cvičební úbor (cvičky, kraťasy, tepláky, tričko) v látkovém sáčku

– kufřík (cca 23 x 35 cm) na výtvarné potřeby a v něm: tempery, vodové barvy, 2 štětce- plochý a kulatý, modelínu, ochranný igelit na lavici, voskovky, černou fixu, ochranný oděv

– stíratelnou tabulku a fixu

Především oděvy a obuv by měly být (pokud je to možné), označeny jménem nebo značkou.

Paní učitelka Vám na začátku školního roku sdělí, kdy si mají děti potřeby přinést.

Těšíme se na spolupráci a věříme, že naším společným zájmem a snahou bude usnadnit Vašemu dítěti začátek školní docházky. Veďte proto své dítě důsledně k tomu, aby:

· umělo pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se

· se chovalo slušně a ohleduplně k ostatním dětem

· respektovalo dospělé osoby, běžné normy chování a hodnotový systém

· dodržovalo základní hygienické návyky včetně pohybu venku a dostatečného spánku

· alespoň 10 – 15 minut soustředěně vykonávalo činnosti (kreslení, skládání stavebnice atd.)

· bylo schopné soustředěně poslouchat předčítání krátkých pohádek, sledovalo v omezené míře pouze dětem přiměřené televizní programy a hrálo neagresivní počítačové hry

Do září je ještě dostatek času se při činnostech s dětmi zaměřit na ty oblasti, ve kterých tušíte, že by se mohly objevit případné problémy (např. grafomotorika, pozornost, výslovnost atd.). V žádném případě nestrašte děti školou větami typu: „Počkej, ve škole uvidíš!“

Zahájení školního roku 2020/21 bude v úterý 1. září 2020 od 8.00 hod., kdy bude možné přihlásit dítě do školní družiny a jídelny. Děti si s sebou 1. den nenosí nic (mohou mít školní tašku – jako správní školáci!).

V prvních dnech vyučování budou mít děti v 1. třídě kvůli adaptaci na nové prostředí zkrácené vyučování.

Jakékoli informace či konzultace jsou možné kdykoli telefonicky či osobně ve škole a před zahájením školního roku v přípravném týdnu od středy 26. srpna 2020. Jelikož letos neproběhla “Škola nanečisto” a neměli jste možnost setkat se s třídní učitelkou, neodkladné dotazy můžete řešit i emailem (majda.hladikova@email.cz).

S pozdravem

Mgr. Petr Eliška, ředitel školy a učitelé ZŠ TGM v Litoli