Lysá nad Labem – Litol

Základní škola T.G. Masaryka v Lysé nad Labem – Litoli

Adresa: Litol – Palackého 160, 289 22 Lysá nad Labem
Telefon: 325 561 119, 603 87 35 35
E-mail: zslitol@seznam.cz
IZO školy: 2002639
IČO školy: 709 91 278
Právní forma školy: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22
Ředitel školy: Mgr. Petr Eliška
Učitelé: Mgr. Magdaléna Hladíková 1. – 2. tř.
Mgr. Ilona Elišková     1. – 2.  tř.
Mgr. Miroslava Naušová   3. tř.
Mgr. Věra Kojičová             4. tř.
Mgr. Martina Elišková        5. tř
Provozní zaměstnanci: Jiří Dlouhý – školník
Ilona Karásková – uklízečka
Školní družina: součást ZŠ
Adresa ŠD: Palackého 497, Lysá nad Labem
Telefon: 325 561 153
IZO školní družiny: 113700245
Vedoucí vychovatelka: Naděžda Jelínková
Vychovatelka: Irena Vávrová

Školní výdejna jídel Scolarest: Palackého 497, Lysá nad Labem
Telefon: 325 561 153
Vedoucí jídelny: Helena Málková