Lysá nad Labem – Litol

Vynášení Morany

16.4. 2019 jsme s celou školou vynesli Moranu, zazpívali jsme ji, u Labe ji zapálili a slavnostně se s ní rozloučili vhozením do řeky.

“Smrt plave po vodě, nové léto k nám jede…”

Vynášení Smrti nebo Moreny je starodávný pohanský zvyk, který se z pradávných slovanských dob dochoval až dodnes. Ke zhotovení Morany se používalo to, co už nebylo k potřebě, suché větve, roští, stará sláma, uschlá tráva z loňska… Morana bývala ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných skořápek a prázdných šnecích ulit, tedy symboly smrti a zmaru – vždyť figurína Morany představuje smrt, nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí.