Lysá nad Labem – Litol

Z historie

O malé rybářské osadě u Labe Litoli, původně označované jako Lutol, se poprvé dočteme v dodateční
listině lyské fary z roku 1093.
V první polovině 19. století měla Litol na padesát popisných čísel. Podle kroniky zde děti vyučoval pouze v zimě tkadlec Jandousek evangelik.
V r. 1868 se Litol stává samostatnou obcí, která po otevření cukrovaru r. 1872 a dokončení dráhy z Vídně do Děčína s odbočkou do Lysé n. L. prosperuje a rychle se rozrůstá. Občané litolští začínají uvažovat o samostatné škole, protože místní děti musí docházet do lyské školy.
V r. 1914 zasílá obecní úřad žádost o odškolení Litole z Lysé n. L.
O šest let později Okresní rada školní v Mladé Boleslavi dává souhlas k zřízení Obecné školy dvoutřídní v Litoli. V neděli 14. 12. 1921 je slavnostně otevřena velmi moderní školní budova s tělocvičnou jako jedna z prvních škol postavených po vzniku samostatné republiky. Řídícím učitelem je jmenován Alois Bušek, druhým učitelem Jindřich Kramer.
V r. 1922 dává sám president republiky T.G. Masaryk souhlas, aby se litolská škola nazývala jeho jménem.
V 50. letech se Litol stává součástí Lysé nad Labem.
V polovině 70. let se přes nevoli místních občanů do budovy stěhuje spádová zvláštní škola, litolské děti musí opět docházet do lyské školy.
Po roce 1989 jednají obyvatelé Litole o vystěhování zvláštní školy a znovuotevření základní školy, ke kterému dochází 1. září 1991. Ředitelem školy je jmenován Mgr. Petr Eliška.
Zanedbaná budova a pozemek od té doby postupně prochází náročnou celkovou rekonstrukcí, školu se podařilo účelně a esteticky vybavit novým nábytkem a moderními pomůckami.
Po navrácení vily proti bývalému cukrovaru původním majitelům, kde měla škola jídelnu a družinu, získala ZŠ náhradou v roce 1997 protější budovu v Palackého ulici, kde vznikla v přízemí moderní výdejna jídel a v patře byla umístěna školní družina.
Po žádosti ředitelství je od r. 2001 škole opět propůjčen čestný název: Základní škola T. G. Masaryka.
Velkou událostí v dějinách školy byla též návštěva prezidenta republiky Václava Klause počátkem září r. 2007 při vítání prvňáčků.