Lysá nad Labem – Litol

Školní družina

Školní družina: součást ZŠ
Adresa ŠD: Palackého 497
Lysá nad Labem
Telefon : 325 561 153
IZO školní družiny: 113700245
Vedoucí vychovatelka: Naděžda Jelínková
Vychovatelka: Irena Vávrová
 • Je umístěna v patře budovy přímo proti škole.
 • Školní družina má 2 oddělení, která jsou velmi dobře vybavena.
 • Ranní provoz ŠD je od 6:30 hodin do 7:45 hodin, kdy žáci přechází pod dozorem vychovatelky do školy.
 • Odpolední provoz ŠD je po skončení vyučování do 16:15 hodin.
 • Maximální kapacita školní družiny je 58 žáků.
 • V případě, že by počet přihlášených žáků překročil kapacitu ŠD, rozhoduje o zapsání dítěte do ŠD ředitel školy. Zohledňuje se především zaměstnanost zákonných zástupců, případně věk dítěte.
 • Přestože žáci přechází na oběd a do školní družiny pod dohledem vychovatelek či vyučujících, kvůli bezpečnosti dětí při přecházení vozovky jsou instalovány zpomalovací pásy.
 • Při příznivém počasí tráví děti část pobytu ve školní družině na školním hřišti nebo přilehlém dětském hřišti.
 • ŠD může v případě potřeby využívat i prostory školy (tělocvična, učebny s interaktivní tabulí na promítání atd.)
 • Činnost, provoz, skladbu zaměstnání atd. stanovuje Řád školní družiny
 • Podmínky platby za vyžívání školní družiny stanovuje Vnitřní předpis o úplatě ve školní družině.